- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - For international orders please select EUR currency - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Omotávka kruhu

  Jak na omotávku kruhu

1. Budeme potřebovat Technický benzín, Hadr, Velké nůžky, Manikůrové nůžky, Tejpovací pásku.
2. Odmontujeme z kruhu šekly a odmastíme kruh technickým benzínem.
3. Začneme omotávat kruh tejpovací páskou ze spodní strany kruhu směrem k horní části. Začátek nebude přesně ve svislé ose kruhu, ale cca 5 cm před. V tom místě se nám později budou pásky z pravé i levé části kruhu překrývat.
4. Omotávku navíjíme z leva do prava pod úhlem 45° tak že s každým novým ovinutím překryjeme polovinu šířky předchozího návinu. Při pečlivém omotávání budou kraje pásky navazovat těsně vedle sebe a páska nebude mít tendeci se shrnovat.

5. Postupně kruh omotáváme až k horní části kruhu. Díry pro šekly ovineme páskou také a otvory uděláme později.
6. Pásku navineme až cca 3cm za svislou osu kruhu aby se nám později pásky z pravé I levé části kruhu navzájem překrývaly. Konec pásky odstřihneme nůžkami, aby se netřepila.
7. Vrátíme se ke spodní části kruhu, kde jsme začali s omotáváním. První návin začneme opět cca 5cm od osy , takže ve spodní části se nám budou pásky překrývat v délce cca 10cm. Navíjíme z prava do leva.

8. Může se nám stát, že nás výrobce pásky překvapí a páska bude přerušená.
9. Nebo se při silném ovinování páska přetrhne.
10. Zastřihneme pásku, aby se netřepila. 
11. Nový konec pásky napojíme tak že její začátek bude na vnitřní straně kruhu. V tom místě nebude tolik namáhán. Pásku opět navineme až k horní části kruhu. V horní části bude vzájemná délka překrytí pásek cca 6cm.

12. Přiměříme šekl ke kruhu. Ne všechny šekly jsou stejné, bývají mezi nimi rozdíly i 3mm.
13. Pokud chceme mezeru eliminovat, opatříme místo dodatečným návinem.
14. Manikůrovými nůžkami vystřihneme otvoty pro čepy šeklu.
15. Namontujeme šekly a máme hotovo!

Tip na závěr
16. Začátky návinu pásek se vždy časem začnou odlepovat. Můžeme si pomoci sekundovým lepidlem a přilepit je zpět.
17. Na nové pásce to dělat nedoporučuji, je na ní silná vrstva lepidla a sekundové lepidlo se přes tuto vrstvu s textilní částí nespojí.

Časová náročnost cca 1h.
V návodu jsou použity:
Kruh 105cm Multi point - Solo/Duo ø 25mm
Páska textilní cca 12m

Košík je prázdný.
zboží v e-shopu: 123 e-shop systém banan.cz

 www.hoop4you.cz  |  Tel.: +420 733 557 256  |  E-mail: info@hoop4you.cz  |  Facebook: Hoop4you  |  Instagram: Hoop4you  |  Obchodní podmínky

Čeština Angličtina